ÎN ATENTIA CONCURENŢILOR

 Proba de concurs începe la ora 9.00.
 Accesul concurenţilor în sǎli este permis pe baza buletinului de identitate, cărţii de identitate sau a paşaportului, în intervalul 8.20-8.40, cel mai târziu cu 20 de minute înainte de începerea probei.
 Se interzice candidaţilor sǎ pǎtrundǎ în salǎ cu orice fel de BAGAJ.
 Nu este permisă intrarea în sala de concurs cu lucrǎri (manuale, dicţionare, notiţe, însemnǎri, tabele de logaritmi, etc.) şi cu orice mijloc electronic de comunicare (telefon, I-pad, I-phone, tableta etc.).
 Se admite utilizarea minicalculatorului/calculatorului de buzunar neprogramabil.
 Nerespectarea acestor dispoziţii duce la eliminarea din salǎ a candidatului, indiferent dacǎ materialele respective au fost folosite sau nu.
 Fiecare subiect se rezolvǎ pe coalǎ separatǎ de concurs.
 Rezolvarea subiectelor pe ciornǎ sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
 În timpul desfǎşurǎrii probelor scrise, candidaţii nu comunicǎ în niciun fel între ei.
 Frauda sau tentativa de fraudǎ atrage dupǎ sine eliminarea candidatului din concurs și excluderea acestuia de la competițiile din anul școlar 2016-2017, respectiv 2017-2018.