ÎN ATENTIA CONCURENŢILOR ÎNSCRIŞI LA PROBA DE BARAJ

  • Proba de concurs începe la ora 9,00.
  • Accesul concurenților în săli este permis pe baza buletinului de identitate, cărții de identitate sau a pașaportului, în intervalul 8,20-8.40, cel mai târziu cu 20 de minute înainte de începerea probei.
  • Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de BAGAJ.
  • Nu este permisă intrarea în sala de concurs cu lucrări (manuale, dicționare, notițe, însemnări, tabele de logaritmi, etc.) și cu orice mijloc electronic de comunicare (telefon, I-pad, I-phone, tableta etc.).
  • Se admite utilizarea minicalculatorului/calculatorului de buzunar neprogramabil.
  • Nerespectarea acestor dispoziții duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele respective au fost folosite sau nu.
  • Fiecare subiect se rezolvă pe coală separată de concurs.
  • Rezolvarea subiectelor pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se ia în considerare.
  • În timpul desfășurării probelor scrise, candidații nu comunică în niciun fel între ei.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din concurs și excluderea acestuia de la competițiile din anul școlar 2016-2017, respectiv 2017-2018.