PROCEDURĂ DEPUNERE CONTESTAȚII

Eventualele contestaţii se vor depune duminică, 23.04.2017, între orele 8.30-10.00, la secretariatul comisiei, la Colegiul Național Constantin Carabella. Cererea de reevaluare a lucrării va fi semnată şi de profesorul însoţitor.

Contestaţiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestaţiile pe subiecte sunt depuse personal de către elevi la secretariatul Comisiei Centrale. La etapa națională, se admite depunerea contestaţiilor şi pentru lucrarea scrisă a probei practice. Contestaţiile sunt admise în cazul în care diferenţa dintre punctajul iniţial şi cel obţinut la contestaţii este mai mare sau egal cu 5% din punctajul total al probei teoretice sau practice. Pentru lucrările la care punctajul inițial este mai mare de 95 de puncte, se va admite orice diferență de punctaj la reevaluare, în plus sau în minus.