Despre Târgoviște

         Reședința domnească și capitală între 1396 și 1714, Târgoviștea a deținut mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar și cultural-artistic al Țării Românești.

         Prima mențiune a orașului datează din 1396, iar primul act oficial din 1406 și aparține lui Mircea cel Bătrân, voievod al Țării Romanești, ce a opus trei decenii de rezistență  în fata Imperiului Otoman, cu victorii răsunătoare. Din 1424 se păstrează prima reglementare comercială făcută de domnitorul Dan II, ce stabilește relațiile vamale ale târgoveților locali cu alți negustori.

        Vlad Țepeș urca pe tron în 1456 și se înscrie în istorie cu victoria din 1462 împotriva sultanului Mehmet II, cuceritorul Constantinopolului. Voievodul Radu cel Mare reclădește, începând cu 1499 biserica “Sf. Nicolae din Deal”, cunoscuta azi ca Mănăstirea Dealu.

        Mihai Viteazul a reușit în 1600, pentru prima oara, unirea celor trei principate romanești și era recunoscut în întreaga Europa ca un apărător al creștinătății. Matei Basarab (1632-1654) a fost un mare sprijinitor al culturii. El a întărit fortificațiile orașului, a reparat biserici vechi și a construit altele noi. După Constantin Brâncoveanu, care a asigurat timp de un sfert de veac stabilitatea țării, a urmat un secol al domnilor fanarioți. 

        Răscoala lui Tudor Vladimirescu, din 1821, după ce strălucește la București, restabilind domniile pământene pe scaunul țării, se sfârșește trist la Târgoviște. Tudor și multi dintre soldații săi sunt masacrați de eteriști pe locul din fața Mitropoliei, unde sa ridicat o cruce de piatră, în amintirea lor. Târgoviștenii au participat activ la revoluția romana din 1848 și au susținut toate actele politice ale unioniștilor.       

      După 22 decembrie 1989, o noua constituție a țării a repus viata politica pe un curs democratic. Târgoviștea își așteaptă încrezătoare vizitatorii, cu convingerea că are de oferit suficiente impresii, puternice și plăcute pentru a nu putea fi ușor uitată, și pentru a-l chema din nou pe cel ce i-a gustat farmecul. 

Târgoviștea în imagini